Stichting Vrienden Johannes Passion Vlaardingen

J. Chr. Meeuse, voorzitter

C.J.  Verkade, secretaris/penningmeester

Brandingdijk 110, - 3059 RB  Rotterdam - ING rekeningnummer  NL05 INGB 00096 95 953

 

In 2003 werd de stichting Vrienden Johannes Passion Vlaardingen opgericht. Al sinds het eind van de jaren '80 van de vorige eeuw werd door het koor Gloria-Toonkunst geld opzij gezet voor het toen hetende Johannes Passion fonds. Het startkapitaal werd gevormd door de laatste subsidie van de gemeente Vlaardingen voor de uitvoering van de Johannes Passion. Door de bijdragen van de donateurs, een deel van de contributie, en door rente nam het fonds in grootte toe. Langzamerhand groeide het idee van het fonds een zelfstandige stichting te maken, wat in 2003 werd uitgevoerd. De grootte van het fonds is zodanig dat vrijwel in de tekorten van de tweejaarlijkse uitvoering van de Johannes Passion kan worden voorzien. Wel wordt waargenomen dat het donateurbestand aan het krimpen is, waardoor de opbrengst langzamerhand terugloopt. Daarnaast moet worden verwacht dat de kosten voor een goed orkest in de komende jaren toenemen; de overheid gaat namelijk de subsidiëring van dergelijke orkesten sterk beperken.

 

Indien geen actie wordt ondernomen, komt hierdoor de voortzetting van de Johannes Passion traditie in gevaar. 

 

Word Vriend.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Johannes Passion Vlaardingen nodigt ieder die de tweejaarlijkse uitvoering van de Johannes Passion van Joh.S. Bach een goed hart toedraagt, uit om Vriend te worden. Als Vriend verplicht u zich tot een jaarlijkse bijdrage van € 25,- of  € 50, -. U krijgt dan één kaart of twee kaarten voor elke uitvoering van de Johannes Passion. U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Stichting. Wat te doen? Vult u onderstaande strook in en lever die in bij één van de bestuursleden of stop hem in de bus bij de uitgang.

 

Natuurlijk zijn eenmalige giften ook van harte welkom!

 

Stichting Vrienden Johannes Passion Vlaardingen

 

Brandingdijk 110

3059 RB  Rotterdam

NL05 INGB 00096 95953

 

 


Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Download
Strooifolder.doc
Microsoft Word document 28.0 KB