Het Koor

Historie
Gloria Toonkunst Vlaardingen bestond van oorsprong uit twee koren, C.O.V. Gloria in excelsis  Deo en Toonkunstkoor Vlaardingen.

De afdeling Vlaardingen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd in 1918 opgericht en de Gereformeerde zangvereniging Gloria in excelsis Deo in 1919.

Na de oprichting van deze koren werden met strooifolders en oproepen in de kerkbode  voldoende  leden geworven en was men in staat om een repetitieruimte te huren en een dirigent aan te stellen.

 

De dirigenten Jos Vranken (1918-1927) en zijn zoon Nol Vranken (1927-1952) hadden het stokje voor Toonkunst in handen. Bij Gloria was dat C.J. Nogarede (1919- 1941).

Het repertoire van Toonkunst bestond vanaf het begin uit grote werken.  Bij het eerste concert in 1918 werd  die Schöpfung van J. Haydn uitgevoerd  en in 1923 werd voor het eerst de Johannes Passion van J.S. Bach gezongen.

Gloria zong in het begin vooral kerkelijke liederen. Vanaf 1934 wordt ook door dit koor voornamelijk oratoriummuziek gezongen. In 1940 werd de naam gewijzigd in Gereformeerde Oratoriumvereniging Gloria in excelsis Deo en in 1951 werd het de Christelijke Oratoriumvereniging Gloria in excelsis Deo. Tot 1942 zongen de twee koren ieder jaar een groot werk: Toonkunst meestal in het voorjaar en Gloria in het najaar rond de kerstperiode. In de oorlogsjaren hadden beide koren het heel moeilijk.

Na de oorlog vond een sterke groei in het verenigingsleven plaats. Met hernieuwde kracht hervatte Gloria de repetities op 1 juni 1945, nu onder leiding van Piet van den Kerkhoff. Toonkunst trad weer op onder leiding van dirigent Nol Vranken.

Maar beide koren hadden het  in die naoorlogse jaren toch moeilijk: er waren financiële zorgen en het ledenaantal daalde. Het aantal leden van Toonkunst daalde tot onder de 30. Opheffen was geen optie! Na 52 uitvoeringen van Toonkunst en 37 van Gloria gingen de koren in 1953 samen verder met Piet van den Kerkhoff als dirigent.

Door de komst van nieuwe leden verdween de onwennigheid van het samengaan. Helemaal nadat een derde oratoriumvereniging Excelcior werd opgeheven en de leden zich voegden bij de korencombinatie. Daarnaast veranderde de opstelling van beide besturen:  vanaf de zeventiger jaren vergaderden ze gezamenlijk. Zo voelde iedereen zich op den duur lid van Gloria-Toonkunst.

 

In 1953 besloot men om ieder voorjaar de Johannes Passion en ieder najaar een ander werk uit te voeren. Om financiële reden wordt in 1973 besloten de Johannes Passion om de twee jaar uit te voeren. Toen in 1989 de gemeente Vlaardingen besloot om de subsidie te stoppen, werd met donaties van donateurs en sponsors  het Johannes Passion-fonds opgericht, zodat de traditie werd voortgezet.

 

Na het overlijden van Piet van den Kerkhoff werd Gerard Akkerhuis dirigent van het koor.

Het 50-jarig jubileumconcert was op 26 september 1970 in de toen net gerestaureerde Grote Kerk van Vlaardingen. In 1972 vertrok Gerard Akkerhuis en werd Aad van der Hoeven de nieuwe dirigent.

Onder zijn gesternte werd Gloria Toonkunst een gezellig, groeiend en verjongend koor.

 

Optredens

Het koor ontwikkelde zich tot een koor van hoge kwaliteit en er waren naast de vaste optredens in ‘onze’ Grote Kerk van Vlaardingen ook meerdere optredens in binnen- en buitenland. Enkele highlights ... Er waren jubileumconcerten waaronder het concert in De Doelen ‘25 jaar Toonkunstenaar Aad van der Hoeven’. In 1996 trad Gloria Toonkunst op in de Sacré-Cœur en de Notre Dame te Parijs. In september 2002 ging het koor op reis naar Tsjechië, waar met groot succes in Praag en Pilzen het Requiem van W.A. Mozart werd uitgevoerd. In maart 2009 was er een Drie Koren Concert met The Credo Singers Rotterdam en het Christelijk Residentiekoor Den Haag, toen dirigent Aad van der Hoeven 50 jaar toonkunstenaar was.

 

Leo van Houwelingen - erelid

Na een jarenlange nauwe samenwerking tussen de twee koorbesturen werd in 2008 een formele fusie tot stand gebracht en werd de naam van het koor:  Gloria Toonkunst Vlaardingen.

Leo van Houwelingen heeft daar een grote rol in gespeeld en daarom werd op 10 oktober 2016 in een buitengewone ledenvergadering Leo benoemd tot erelid van het koor vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging tijdens zijn bestuursperiode van 2001 tot 2016. Hiervan was hij 14 jaar actief als voorzitter. Leo is de drijvende kracht geweest om per 1 januari 2009 tot fusie van de twee koren over te gaan. Hij voerde alle overlegbesprekingen met de notaris en bedong een redelijke prijs voor de akte van fusie. Hij wist alle leden op een beminnelijke wijze te informeren over het tijdpad en doel  van de fusie.

  

Een nieuwe tijd

In 2016 besloot dirigent Aad van der Hoeven, na globaal een halve eeuw samenwerking (!), het stokje over te dragen.

Na een grondige procedure werd eind 2016 Bas van Houte aangesteld als nieuwe dirigent.

Wij kunnen als amateurkoor bogen op een aantal indrukwekkende prestaties. Er zijn door ons grote werken uitgevoerd onder begeleiding van orkest en in samenwerking met professionele solisten.  Het koor ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet!